Ontwikkel het nieuwe Da Vinci schoolplein van de toekomst

Tussen 2019 en 2020 willen wij, het Da Vinci College Kagerstraat, ons
schoolplein futureproof maken. Het nieuwe plein moet uitnodigen tot
ontmoeting en beweging. Daarbij staan licht, kleur, groen, natuur en
duurzaamheid centraal. Leerlingen en docenten moeten in de pauzes adem
kunnen halen en nieuwe energie opdoen. Alles kan en alles mag. Niet alleen
wat je ziet op het plein maar ook daaronder zoals bijvoorbeeld de opslag 
van regenwater.